X
تبلیغات
دوستی
صدای انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن
هزاره ها ودوره طالبان : جهنم جنون برای بلعیدن هزاره ها دهان باز می نماید.
طالبان : {.. هزاره ها مسلمان نیستند و ما باید آ نان را بکشیم یا باید مسلمان شوید ویا افغانستان را ترک کنید. هر جا بروید شما را به چنگ می آ وریم. اگر بالا بروید از پای تان پایین خواهیم آ ورد اگر پایین بروید از موی تان گرفته و بالا خوا هیم کشید}


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 9:51  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 
DSC05736DSC05769DSC05762


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 0:52  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 

قتل عام افشار و تشدید روند، آوارگی هزاره ها. نوشته رضا ضیایی.

در افغانستان شعار ها مذهبی ،اما عمل کردها نژادی اند !

برای شناختن افغانستان، ساختار سیاسی وفرهنگ حاکم در ان کشور،تا هنوز جمله وسخنی، جامع و رسا تر ازاین گفتار پدید نیامده است( در افغانستان شعارها مذهبی ،اما عمل کردها نژادی اند) انچه که در تاریخ معاصر و فرهنگ حاکم در افغانستان مهم وپر رونق بوده و تفکر غالب حساب می شده است گرایشهای شدید قومی ونژادی است، این مسله خصوص از جانب قوم حاکم دارای ارزش و به حیث یک استراتیژی حیاتی دیده و انگاشته شده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:51  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 

هزاره ها : در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و اشغال کشور. نوشته رضا ضیایی

{باری ترکی خطاب به من که رو بروی او نشسته بودم ضمن حرفهای دیگر گفت: میثاق جان در باره انقلاب وهزاره ها با من صحبت کرده است. نظر مرا پرسید واظهار داشت چه کار باید کرد تا هزاره ها از انقلاب راضی باشند؟ من گفتم مشکل اساسی وعمده هزاره ها عبارت از آ زادی عمل کوچیها و پایمال شدن کشت و زراعت ایشان است باید سعی کرد تا کو چیها تشویق گردند که متد رجا مسکون ساخته شوند واین به نفع آ نان و همچنان هزاره ها است. ترکی با شنیدن این حرفها ابرو درهم کشید وگفت:نمی شود کو چی ها را از مالداری منع کرد بهتر است که مناطق مرکزی کشور به حیث چرا گاه های کوچیها اختصاص داده شود وهزاره ها بجای های دیگر کو چانده ومسکون شوند  }


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:49  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 

دوره عبد الرحمن ونسل کشی برنامه ریزی شده هزاره ها. نوشته رضاضیایی

مرحله غصب زمین واشغال مناطق وسیع هزارستان بعد ازسرکوب وانهدام هزاره ها

غصب زمین هزاره ها و پروسه کوچاندن اجباری آ نها  تو سط عبد الرحمن  خان یکی از بخشهای مهم وتراژیدیک تاریخ خونین و مظلومانه هزاره است که بدون ذکر ازآ ن مرحله ، داستان غم انگیز  وتاریخ مصیبت بارهزاره وهمچنین دهشت افکنیها و ظلم غیر انسانی عبد الرحمن خان به آ ن مردم ، بخوبی قابل درک و احساس نیست، لذا دراینجا به عنوان نمونه وشاهد زنده ، چند مورد ازغصب ومصادره زمین وخانه هزاره ها توسط عبد الرحمن  ورو شهای متجاوزانه وستمگرانه که او بکارمیگرفت را می آ وریم تا دیده شود که عوامل  حکومت عبد الرحمن وافغانهای کوچی چگونه با زور وتعدی زمین وخانه های هزاره ها را غصب و تصاحب می نموده  و سبب کوچ اجباری آ نها می شده است؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:46  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 

دوره عبد الرحمن ونسل کشی برنامه ریزی شده هزاره ها. نوشته رضا ضیایی

یا آوری ! بخاطر اهمیت و هم گستردگی جنایات و جنگهای که در دوره عبد الرحمن خان ،علیه هزاره  ها تحمیل گردیده وجهت شناخت دقیق فاجعه و حوادث که منجر به کوچهای اجباری هزاره ها وغصب زمین و خانه های آنها  گردیده است ،ناگزیر پرونده ودوسیه دوره یاد شده را به دوقسمت جداگانه: جنگ وکشتار هزاره ها و مرحله غصب زمین و کوچ دادن اجباری هزاره ها از سر زمین و ذادگاه شان ،مورد بررسی قرار دهیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:43  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 

بررسی مستند و دقیق از چرایی و چگونگی مهاجرت و آوارگی هزاره ها ، عوامل وانگیزه آ نها از ترک وطن مادری شان ،یکی از مسایل مهم ودردناکی می باشد که کمتر مورد توجه  و پردازش قرار گرفته اند،به همین دلیل و بعض ضرورتهای دیگرکه احساس می شود، بنأ است تا با تکیه برمنابع واسناد ،موثق ورسمی ،شفاف و غیر قابل انکار موضوع یاد شده را درحد امکان ریشه یابی وبررسی نمایم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:38  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 

بررسی مستند و دقیق از چرایی و چگونگی مهاجرت و آوارگی هزاره ها ، عوامل وانگیزه آ نها از ترک وطن مادری شان ،یکی از مسایل مهم ودردناکی می باشد که کمتر مورد توجه  و پردازش قرار گرفته اند،به همین دلیل و بعض ضرورتهای دیگرکه احساس می شود، بنأ است تا با تکیه برمنابع واسناد ،موثق ورسمی ،شفاف و غیر قابل انکار موضوع یاد شده را درحد امکان ریشه یابی وبررسی نمایم تا دلیل و انگیزه های اصلی مهاجرت و آ وارگی هزاره ها به طور مستند شنا سای و تدوین گردیده و حقیقت امر یعنی اسباب و علل مهاجرتهای جمعی هزاره ها برای کشور های که به عنوان میزبان پناهندگان هزاره و همچنین برای آ نهایکه دغدغه فهم ودرک ، عوامل آوارگی و فرار هزاره ها از زادگاهشان را دارند  ولو بشکل ابتدایی روشن گردد، شکی نیست که بررسی ،نوشتن مستند  و اطلاع رسانی دقیق و  شفاف در باره  این مو ضوع سبب خواهد شد تا جهانیان و کشور های پناهنده پذیر ،دید ورفتار شان را نسبت به هزاره ها  کمی تغییر دهند  وحد اقل تا روشن شدن وضعیت امنیتی کشور مان از برگرداندن اجباری هزاره های پناه جو به سر زمین که  آ نها از هر جهت : نژادی،مذهبی وسیاسی مورد تهدید حلقات دهشت آ فرین وشاخه های نزدیک به حاکمیت قرار دارند ، خود داری ورزند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:36  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 
FotoFoto

امروز شنبه پانزدهم مارس 2014 به مناسبت نوزد همین سالیاد شهادت رهبر شهید استاد مزاری و با اشتراک مهمانان و مهاجرین هموطن مقیم سویدن ، سمینار یک روزه { شهید مزاری واندیشه حق تعیین سرنوشت} در شهر استکهلم سویدن برگزار گردید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 22:31  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 
دوست که از ارادتمندان بابه شهید و تحصیل کرده علوم سیاسی و تاریخ است. این طرح ساده وزیبا را برای هرچه بهتر ومتنوع نمودن برنامه های یاد بود رهبر شهید پیشنهاد نموده وخواستار نظر خواهی درباره طرح خود گردیده است،اگر طرح مورد نظر موردحمایت قرارگیرد ، میتوان از سال آینده اینگونه آماده واجرا شود .
طرح : { مشعل عدالت }
برای تکثیر ، پیام و نام عدالت
مشعل کوچک وسبک ، بسان { مناره } یاد بود رهبر شهید استاد مزاری در کابل طراحی وساخته شود .
هر سال در سالروز و محل شهادت استاد شهید {غزنی} طی مراسم ویژه {مشعل عدالت } توسط رزمی کاران،یاران استاد شهید و هنرمندان برافروخته و فروزان گردد .
سپس مشعل عدالت از همان خط سیر که پیکر رهبر شهید بسوی بهسیود ،بامیان ،یکاولنگ ، دره صوف ، شولگره ، چهارکنت { ذادگاه بابه } شهید وآ نگاه بسوی مزار شریف وآرمگاه رهبر شهید منتقل گردیده بعد از رسیدن به حرم استاد شهید با برنامه های ویژه فرهنگی و نمایشهای ورزشی ورزیدگان ود لیران در بالای گنبد آرمگاه نصب شود . این مراسم هرساله برای زنده نگهداشتن فریاد گر عدالت و برابری تکرار گردد
اندیشه ها آ یا می شود انگیزه ساز شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 9:23  توسط انجمن دوستی مردم افغانستان و سویدن | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دوستی صفحه ای است برای ایجاد و تحکیم دوستی میان ما وشما
َدوستی تلاش می نماید تا دوستی میان مردم افغانستان و سویدن را گسترش داده و تعمیق ببخشاید.

نوشته های پیشین
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
پیوندها
زینب مزاری
با میان--برهانی
ازادی-- رضا ضیایی
صحرا کریمی
داکتر شریعتی سحر
محمود جعفری
وزارت امور خارجه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM